W przypadku korzystania z dokumentów w wersji edytowalnej, przed złożeniem należy sprawdzić, czy w trakcie edycji formatowanie dokumentu nie uległo zmianie.
   Dokumenty, których formatowanie istotnie różni się od oryginału nie będą akceptowane.


Dokumenty związane ze wsparciem pomostowym doradczym: 

 

Dokumenty związane z rozliczeniem dotacji oraz wsparcia pomostowego:

 

Dokumenty związane z zabezpieczeniem finansowym realizacji umów*:

* Dokumenty wypełniane przy podpisaniu umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

 

Dokumenty związane z udziałem w projekcie:

 

Dokumenty związane z rekrutacją:


WERSJE ARCHIWALNE

Dokumenty związane z udziałem w projekcie: