Przewidywany okres realizacji rekrutacji Uczestników do projektu „Stawiam na siebie” to”

  • XI.2018 - XII.2018 (edycja I)
  • II.2019-III.2019 (edycja II)

W ramach prowadzonych naboru wyłonionych zostanie 40 uczestników.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  • Etap I - Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych,
  • Etap II - Rozmowa z doradcą zawodowym,
  • Etap III - Kwalifikacja do udziału w projekcie

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w oryginale do biura projektu w Łodzi - osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin projektu, dostępny w sekcji "Do pobrania„.